Zhongzhou Avenue, Zhengzhou Henan, P.R. China, 2004

Client:

Zhengzhou Urban Planning Bureau

Planning area:

2,000 ha

Focus:

Open Space

Competition:

1st prize